Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť sa považuje za zmiešaný typ spoločností, spája v sebe prvky osobnej (komplementár - ručenie celým majetkom) a kapitálovej spoločnosti (komanditista - ručenie len do výšky nesplateného vkladu).
Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením :


komanditista - je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti len do výšky základného imania. Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však vo výške 250 EUR. Komanditista nie je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti ani konať v mene spoločnosti ako štatutárny orgán. Toto obmedzenie je možné obísť prostredníctvom splnomocnenia alebo udelením prokúry.

komplementár - je spoločník, ktorý ručí veriteľom spoločnosti celým svojím majetkom, je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti a na konanie v mene spoločnosti.

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi a vzniká zápisom do Obchodného registra SR. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "komanditná spoločnosť", postačí však skratka "kom. spol." alebo "k. s.".

Výhody, pre ktoré založiť komanditnú spoločnosť:

 • spojenie prvkov kapitálovej a osobnej spoločnosti umožňuje spoločníkom vybrať si medzi osobnou účasťou na riadení alebo len účasťou prostredníctvom vkladu
 • jednoduché založenie spoločnosti
 • základné imanie len v hodnote 250 eur a taktiež možnosť zvýšenia potrebného kapitálu spoločnosti v porovnaní s verejnou obchodnou spoločnosťou
 • relatívne vyššia miera dôveryhodnosti tejto formy podnikania oproti s.r.o., keďže jeden zo spoločníkov ručí celým svojím majetkom
 • lepšia úverová spôsobilosť spoločnosti
 • pre zahraničných podnikateľov, ktorí si plánujú zriadiť na Slovensku dcérsku spoločnosť s vlastnou právnou subjektivitou
 • môže byť použitá ako vhodný daňovo-optimalizačný nástroj, hlavne ak za komplementára komanditnej spoločnosti bude dosadená spoločnosť s.r.o. s daňovými stratami z minulých rokov

Založenie v.o.s. vybavíme za Vás na základe plnej moci v cene od 359,90 Eur

Nezáväzná objednávka

Naša služba zahŕňa:

 • bezplatná konzultácia a poradenstvo pri úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti,

 • vyhotovenie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti,

 • kompletné vybavenie živnostenských oprávnení spoločnosti na živnostenskom úrade,

 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra elektronicky,

 • úhradu súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra (súdny poplatok už je v cene služby),

 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb.

 • Zaslanie kompletnej dokumentácie klientovi

 • Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

 Dodatočné náklady klienta:

 • Náklady na osvedčenie podpisov - 1,5€ na obecnom úrade alebo 2,87 € u notára
 • Zvýhodnený správny poplatok za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti - 7,5€

Založenie komanditnej spoločnosti od podpísania dokumentov trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

Pre viac informácií o službe založenie k.s. alebo jej objednanie nás prosím neváhajte kontaktovať

 

TU si môžete objednať službu VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA.

ProfiEkon, s.r.o.

Východná 2338/21
911 08 Trenčín

Telefón : +421 944 920 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

PARTNERI:

Partneri

(c) Copyright 2012     Companybusiness.sk.       All Rights Reserved